NicoBloc Logo

Ondersteuning

Gebruik de planningsmodule om uit te rekenen wat uw persoonlijke NicoBloc®-programma is, gebaseerd op het aantal sigaretten dat u per dag rookt. Met de kostenmodule kunt u berekenen hoeveel u bespaart, wanneer u stopt met roken.